contabilitate cluj servicii - Coravid Accounting

06/29/20220
2.png

În Monitorul Oficial nr. 627 din 27 iunie 2022 a fost publicatOrdinul comun nr. 915/2.117/2022 al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri” în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b „Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC”, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Obiectivul schemei de ajutor de stat este sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri. Scopul schemei este de a finanța o serie de activități necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea de produse/servicii/aplicații TIC inovative cu aplicabilitate în următoarele domenii: a) IoT, smart city/village/agriculture etc.; b) cyber security; c) big data; d) inteligență artificială/Blockchain/Virtual Reality (VR)/ Augmented Reality (AR); e) tranzacții electronice; f) e-guvernare/e-administrație/e-sănătate/e-educație; g) digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.

program finantare digitalizare 2022 Cluj

Schema se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare economice: Fabricarea subansamblurilor electronice (module) (Cod CAEN C2611); Fabricarea altor componente electronice (C2612); Fabricarea echipamentelor de comunicații (C2630); Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (J6201); Activități de consultanță în tehnologia informației (J6202); Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul (J6203); Alte activități de servicii privind tehnologia informație (J6209); Cercetare-dezvoltare în biotehnologie (M7211); Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (M7219).

Schema de ajutor de stat nu se aplică: a) ajutoarelor care nu exclud în mod explicit plata unor ajutoare individuale pentru o întreprindere care face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a organelor competente prin care un ajutor este declarat ilegal; b) ajutoarelor pentru întreprinderi aflate în dificultate; c) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să își aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderență în statul membru respectiv. Cu toate acestea, cerința de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plății ajutorului este permisă; d) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale; e) măsurilor de ajutor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obținute din cercetare, dezvoltare și inovare; f) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export.

Prin această schemă se pot acorda următoarele tipuri de ajutoare: ajutoare regionale pentru investiții, ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare; ajutoare pentru proiecte de inovare ale IMM-urilor; ajutoare pentru investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale. Ajutorul se acordă sub formă de asistență financiară nerambursabilă, ca grant direct, în una sau mai multe tranșe.

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondului European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat) este de 5 milioane euro. Valoarea minimă a ajutorului de stat acordat pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondului European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat) este de 1 milion euro.

Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat este de 29.754.664,81 euro la cursul inforeuro din luna septembrie 2020 (4,8395), din care 24.923.283,71 euro reprezintă finanțare acordată prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, iar 4.831.381,10 euro reprezintă fonduri de la bugetul de stat. Numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de stat al prezentei scheme de ajutor de stat este de 17, aceștia fiind deja selectați pentru finanțare în cadrul apelului POC/875/2/2.

SURSA CITATA: Monitorul oficial al Romaniei
LINK CITAT: https://www.monitoruloficial.ro/article–e-Monitor–339.html 

program finantare digitalizare 2022 Cluj

SERVICII CONTABILITATE CLUJ

servicii contabilitate Cluj
firma contabilitate Cluj
contabilitate firme IT
contabilitate companii IT
contabilitate firme noi Cluj
contabil firma IT 
expert contabil Cluj
expertiza contabila Cluj
consultanta financiara Cluj
contabilitate online
consultanta fiscala Cluj
contabilitate ONG
tarife contabilitate IT
contabilitate pret
preturi contabilitate forme noi
oferta servicii contabilitate Cluj
preturi contabilitate IT
servicii contabilitate pret
depunere declaratie unica
accounting services Cluj Romania
servicii financiar-contabile Cluj
contabilitate primara Cluj
contabilitate financiara Cluj
servicii salarizare Cluj
infiintari firme Cluj
infiintare SRL
modificari Registrul Comertului Cluj

– – –
LINK-URI UTILE

ANAF
CECCAR
Camera Consultanților Fiscali
Rentrop Straton
SmartBill
Oblio
Saga – sisteme de automatizari & gestiune a afacerii
CAFR
Asociației Națională a Evaluatorilor Autorizați (ANEVAR)
International Federation of Accountants
Regstrul Comerțului, România
Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj (ITM)
Banca Națională a României (BNR)
Ministerul de Finanțe
Portalul de contabilitate

– – –

Parteneri ortodonție / aparate dentare

Dental Marketing – promovare stomatologie / marketing medicină dentară

Derma Marketing – promovare medicală / marketing dermatologie, chirurgie plastică & înfrumusețare

Dental Education – cursuri de marketing & promovare pentru stomatologie / medicină dentară

Verdemag – magazin online produse naturieste

ro_RORO