modificari codul muncii, contabilitate Cluj - Coravid Accounting

12/27/20210
contract-individual-de-munca.jpg

OUG nr. 130/2021  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1202 din 18 decembrie 2021, conține zeci de modificări legislative importante pentru companii și persoanele fizice.

În esență, acesta prevede măsuri ce vizează fiscalitatea, relațiile de muncă și pensiile publice, precum și salarizarea bugetarilor.

Vă aducem în atenție, pe scurt, cele mai importante prevederi:

  • Codul muncii a fost modificat prin OUG 130/18.12.2021, astfel: După alineatul (2) al articolului 164 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2.1) și (2.2), cu următorul cuprins:

„(2.1) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în condițiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(2.2) Prevederile alin. (2.1) se aplică și pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni.”

  • de la 1 ianuarie 2022, pe perioada sezonului rece, TVA-ul la energia termică va fi de 5%, energie termică atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru consumatorii instituții publice: spitale, școli sau alte unități prestatoare de servicii sociale.
  • regimul TVA de 5% redus la locuințe cu pragul care ajunge la 700.000 lei. Prin acest act normativ s-a adoptat faptul că se acceptă TVA de 5% pentru achiziția a unei singure locuințe. Plafoanele anterioare rămân în vigoare, respectiv plafonul de 450.000 lei de până acum insa in acest caz nu există o condiționare cu privire la numărul de locuințe care se pot cumpăra.

La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare;” 

La articolul 291 alineatul (3) litera c), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

“5. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;”

  • incepând de la 1 ianuarie tichetele cadou se pot acorda doar propriilor angajați.
  • introducerea contribuției de sănătate pe pensiile care depășesc valoarea de 4.000 de lei, doar pentru diferența care depășește acest nivel.
  • nu se mai modifica plafonul pentru microintreprinderi
  • reincriminarea ca infracţiune a faptei de neplată a stopajului la sursă: reţinerea şi neplata, respectiv încasarea şi neplata în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la ordonanţă. De asemenea, s-a mai introdus un termen de conformare:această prevedere va intra în vigoare de la 1 martie 2022.
  • prelungirea termenului de depunere a cererilor de eșalonare și pentru anularea accesoriilor, termen care expira la 31 ianuarie 2022, și prelungirea acestuia până la 30 iunie 2022.

Cadru legal:

OUG nr. 130/2021  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1202 din 18 decembrie 2021

Raluca Dragan @ Coravid Accounting

Raluca Drăgan
expert contabil @ Coravid Accounting

– – –

SERVICII CONTABILITATE CLUJ

servicii contabilitate Cluj
firma contabilitate Cluj
contabilitate firme IT
contabilitate companii IT
contabil firma IT
CECCAR 
expert contabil Cluj
consultanta financiara Cluj
consultanta fiscala Cluj
contabilitate ONG
consultanta financiara Cluj
contabilitate online
tarife contabilitate IT
preturi contabilitate forme noi
oferta servicii contabilitate Cluj
preturi contabilitate IT
servicii contabilitate pret
depunere declaratie unica
accounting services Cluj Romania
servicii financiar-contabile Cluj
contabilitate primara Cluj
contabilitate financiara Cluj
servicii salarizare Cluj

– – –
LINK-URI UTILE

ANAF
CECCAR
CECCAR CLUJ
Camera Consultanților Fiscali
Rentrop Straton
SmartBill
Oblio
Saga – sisteme de automatizari & gestiune a afacerii
CAFR
Asociației Națională a Evaluatorilor Autorizați (ANEVAR)
International Federation of Accountants
Regstrul Comerțului, România
Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj (ITM)
Banca Națională a României (BNR)
Ministerul de Finanțe
Portalul de contabilitate

– – –
WEBSITE-URI PARTENERE

dentalmarketing
strategie marketing medicina dentara
promovare Facebook pentru stomatologie
dental web design wesbite stomatologie
optimizare SEO website stomatologie
branding stomatologie
tururi virtuae 360 Dental3DTour
dermamarketing
promovare chirurgie estetica
promovare clinica dermatologie
verdemag
magazin produse naturiste
cursuri marketing & promovare pentru dentisti
dental education

ro_RORO