TVA Romania, noutăți legislative TVA - Coravid Accounting

01/07/20210
TVApeintelesultuturor.jpg

Modificări legislație TVA în România, valabile de la începutul anului 2021.

 1. Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei.
 1. Transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil de către o persoană impozabilă către o instituţie publică, în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante nu este considerată livrare de bunuri şi astfel nu reprezintă o operaţiune supusă TVA.
 1. Se introduce o nouă situaţie în care se reduce baza de impozitare a TVA: pentru cazul în care contravaloarea totală sau parţială a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu a fost încasată de la beneficiarii persoane fizice în termen de 12 luni de la termenul de plată stabilit de părţi, ori în lipsa acestuia, de la data emiterii facturii, cu excepţia situaţiei în care furnizorul/prestatorul şi beneficiarul sunt părţi afiliate.  În cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt încasate sume aferente creanţelor respective, se anulează ajustarea efectuată, corespunzător sumelor încasate.
 1. Termenul până la care se fac rambursări de TVA cu control ulterior s-a prelungit până la 31 martie 2021.
 1. Plafonul valoric pentru livrarea de locuinţe cu cotă redusă (5%) către persoane fizice ramane 450.000 lei. Acesta a fost initial modificat prin Legea 296/2020 la 140.000 eur incepand cu 1 ianuarie 2021, insa in ultima zi a anului această modificare a fost prorogată pe 1 ianuarie 2022, datorită impactului bugetar. Prin urmare, pentru anul 2021 se aplică plafonul de 450.000 lei.
 1. Din punct de vedere al TVA, începând cu anul 2021, tranzacţiile cu UK vor urma regula tranzactiilor extracomunitare.
 1. Se va putea deduce TVA la băuturi alcoolice şi tutun şi în altă situaţie decât pentru cazurile în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii. TVA va putea fi dedusă astfel şi pentru acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor.
 1. Se acordă dreptul de deducere beneficiarilor care primesc facturi de corecţie de la furnizori în afara termenului de prescripţie, în alte situaţii decât ca urmare a inspecţiei fiscale la furnizor. Astfel, în cazul în care furnizorul emite facturi de corecţie, fie din iniţiativă proprie, fie în urma inspecţiei fiscale în cadrul căreia organul fiscal a stabilit TVA colectată pentru anumite operaţiuni efectuate în perioada supusă inspecţiei fiscale, beneficiarul respectivelor operaţiuni are dreptul să deducă taxa înscrisă în factura de corecţie emisă de furnizor chiar dacă termenul de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale s-a împlinit. În aceste situaţii, dreptul de deducere poate fi exercitat în cel mult un an de la data primirii facturii de corecţie, sub sancţiunea decăderii.
 1. Sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul in vitro al Covid-19, de vaccinuri împotriva Covid-19, precum şi serviciile de vaccinare şi testare, altele decât cele scutite conform art. 292 din Codul fiscal, efectuate până la 31.12.2022.
 1. Sunt scutite de TVA achiziţiile intracomunitare de Remdesivir efectuate până la 31 decembrie 2022.
 1. În vederea evitării unor posibile blocaje în vamă, au fost eliminate deşeurile din categoria bunurilor pentru al căror import urma să se aplice taxarea inversă începând cu 1 ianuarie 2021, având în vedere că nu există codificare tarifară în funcție de caracteristicile tehnice ale acestor bunuri.

– – –

Raluca Dragan @ Coravid Accounting

Raluca Drăgan
expert contabil @ Coravid Accounting

– – –

SERVICII CONTABILITATE CLUJ

servicii contabilitate Cluj
firma contabilitate Cluj
contabilitate firme IT
contabilitate companii IT
contabil firma IT
CECCAR 
expert contabil Cluj
consultanta financiara Cluj
consultanta fiscala Cluj
contabilitate ONG
consultanta financiara Cluj
contabilitate online
tarife contabilitate IT
preturi contabilitate forme noi
oferta servicii contabilitate Cluj
preturi contabilitate IT
servicii contabilitate pret
depunere declaratie unica
accounting services Cluj Romania
servicii financiar-contabile Cluj
contabilitate primara Cluj
contabilitate financiara Cluj
servicii salarizare Cluj

– – –
LINK-URI UTILE

ANAF
CECCAR
CECCAR CLUJ
Camera Consultanților Fiscali
Rentrop Straton
SmartBill
Oblio
Saga – sisteme de automatizari & gestiune a afacerii
CAFR
Asociației Națională a Evaluatorilor Autorizați (ANEVAR)
International Federation of Accountants
Regstrul Comerțului, România
Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj (ITM)
Banca Națională a României (BNR)
Ministerul de Finanțe
Portalul de contabilitate

– – –
WEBSITE-URI PARTENERE

dentalmarketing
strategie marketing medicina dentara
promovare Facebook pentru stomatologie
dental web design wesbite stomatologie
optimizare SEO website stomatologie
branding stomatologie
tururi virtuae 360 Dental3DTour
dermamarketing
promovare chirurgie estetica
promovare clinica dermatologie
verdemag
magazin produse naturiste

ro_RORO