2.png

Ministerul Finanțelor anunță operaționalizarea deplină a sistemului RO e-Factura începând de joi, 11 noiembrie, pentru relația între companii și autoritățile publice, și spune că „în scurt timp” va fi disponibil și pentru operațiunile comerciale exclusiv private.

Achiziții publice transparente prin sistemul RO e-Factura

Potrivit Ministerului de Finanțe, sistemul RO e-Factura „permite 100% monitorizarea, analizarea și compararea costurilor pentru achizițiile publice, în timp real”.

Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Factura, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV) în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.

În vederea utilizării sistemului RO e-Factura în relația B2B, emitentul și destinatarul trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Autoritățile și entitățile contractante prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. m) din OUG nr. 120/2021 trebuie să fie înregistrate în Registrul entităților publice, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităților publice și registrul altor entități, cu modificările și completările ulterioare.

ro e-factura - servicii contabilitate Cluj

Pregătirea și transmiterea facturii electronice

Emitentul facturii electronice pregătește fisierul corespunzător facturii electronice în format XML, conform documentației tehnice publicate în secțiunea dedicată RO e-Factura disponibilă pe portalul Ministerului Finanțelor, respectiv Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Fișierul XML trebuie să respecte standardul european EN 16931 (model semantic de bază al facturii electronice) și regulile naționale RO-CIUS prevăzute în legislația specifică.

În vederea transmiterii facturii electronice, emitentul utilizează mijloacele de identificare electronică pentru accesarea SPV, pentru:

 • a) interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului cu sistemul RO e-Factura, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);
 • b) utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor.

În urma transmiterii facturii electronice, sistemul RO e-Factura atribuie automat un număr de identificare, utilizat ca referință în cadrul proceselor și operațiunilor specifice sistemului. Verificarea facturii electronice are drept scop respectarea structurii acesteia, a autenticității originii privind identitatea emitentului, precum și a integrității conținutului după transmiterea fișierului corespunzător facturii electronice, fără a include verificarea realității tranzacțiilor dintre emitentul și destinatarul facturii electronice.

După transmiterea facturii electronice, sistemul RO e-Factura efectuează următoarele operațiuni, în mod automat, asupra fișierului în format XML, după cum urmează:

 • a) verificări și validări privind structura și sintaxa;
 • b) verificări semantice.

După efectuarea acestor operațiuni se generează un mesaj automat de răspuns.

In situația în care, drept urmare a operațiunilor prevăzute la pct. 2, nu sunt identificate erori, se aplică semnătura electronică a Ministerului Finanțelor care atestă primirea facturii electronice în sistemul RO e-Factura. Exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care este pus la dispoziția emitentului, respectiv destinatarului, în sistemul RO e-Factura, sub forma unui fișier arhivă de tip zip.

În situația în care, drept urmare a operațiunilor prevăzute la pct. 2, sunt identificate erori, factura electronică nu se consideră transmisă în sistem, respectiv nu este primită de către destinatar, emitentul primind un fișier de tip XML ce conține erorile identificate, însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, sub forma unui fișier arhivă de tip zip.

După corectarea erorilor identificate, potrivit pct. 4, emitentul transmite factura electronică în sistemul RO e-Factura.

Pe toată perioada verificărilor automate, emitentul poate interoga în sistem starea fișierului transmis.

După efectuarea verificărilor automate, fișierele prevăzute la pct. 3 si 4 vor fi disponibile în sistem pentru descărcare.

Autoritățile și entitățile contractante prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. m) din OUG nr. 120/2021, în calitate de destinatari ai facturii electronice emise în relația B2G, au obligația să primească și să descarce factura electronică, prin accesarea „Punctului Unic de Acces” de pe site-ul Ministerului Finanțelor — Sistemul național de raportare Forexebug, secțiunea „Vizualizare rapoarte” — „Facturi electronice”.

Primirea și descărcarea facturii electronice emise în relația B2G potrivit pct. 1 pot fi efectuate numai de către persoanele înrolate cu rol de vizualizare rapoarte în sistemul național de raportare al Ministerului Finanțelor, potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 1 la OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare  Forexebug, cu modificările și completările ulterioare.

ro e-factura - servicii contabilitate Cluj

Ministerul susține că RO e-Factura are o serie de „beneficii atât pentru administrația publică, cât și pentru mediul privat”:

 • Oferă o imagine de ansamblu, în timp real, asupra execuției bugetare și în următoarea etapă, a tranzacțiilor în relația B2B;
 • Contribuie semnificativ la reducerea fraudei TVA la nivel național, cât și în cadrul Uniunii Europene. Va reduce pierderile asociate cu evaziunea fiscală;
 • Va fi un sistem interconectat cu celelalte sisteme deținute de statele membre ale U.E.;
 • Va asigura posibilitatea participării în procesul de achiziții publice a oricărei entități din oricare stat membru al Uniunii Europene;
 • Sistemul va oferi date în timp real, lucru care va conduce la eficientizarea procesului de colectare și, implicit, asigurarea necesității de investiții ale statului român;
 • Eficiență, predictibilitate și transparență în cheltuirea banilor de către instituțiile publice;
 • Va contribui la dezvoltarea mecanismului de verificare documentară (desk – audit – control ANAF – Antifraudă de la distanță)  pentru acțiunile de conformare și prevenire;
 • Datele colectate prin acest sistem vor fi suport pentru analize predictive mai detaliate ale evoluției economice, identificarea asimetriilor din economie și implementarea unor politici fiscale pertinente care să asigure un cadru natural de dezvoltare al mediului de afaceri;
 • Elimină vulnerabilitățile vechiului sistem de facturare pe suport hârtie.

Documentația tehnică privind microserviciile și alte aplicații este disponibilă la adresa www.efactura.mfinante.ro.

Aplicația de conversie prevăzută la art. 8 alin. (3) din OUG nr. 120/2021 este pusă la dispoziție de către Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, la adresa www.efactura.mfinante.ro.

Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura a fost oficializată recent, prin OMF nr. 1.365/2021.

Raluca Dragan @ Coravid Accounting

Raluca Drăgan
expert contabil @ Coravid Accounting

– – –

SERVICII CONTABILITATE CLUJ

servicii contabilitate Cluj
firma contabilitate Cluj
contabilitate firme IT
contabilitate companii IT
contabil firma IT
CECCAR 
expert contabil Cluj
consultanta financiara Cluj
consultanta fiscala Cluj
contabilitate ONG
consultanta financiara Cluj
contabilitate online
tarife contabilitate IT
preturi contabilitate forme noi
oferta servicii contabilitate Cluj
preturi contabilitate IT
servicii contabilitate pret
depunere declaratie unica
accounting services Cluj Romania
servicii financiar-contabile Cluj
contabilitate primara Cluj
contabilitate financiara Cluj
servicii salarizare Cluj

– – –
LINK-URI UTILE

ANAF
CECCAR
CECCAR CLUJ
Camera Consultanților Fiscali
Rentrop Straton
SmartBill
Oblio
Saga – sisteme de automatizari & gestiune a afacerii
CAFR
Asociației Națională a Evaluatorilor Autorizați (ANEVAR)
International Federation of Accountants
Regstrul Comerțului, România
Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj (ITM)
Banca Națională a României (BNR)
Ministerul de Finanțe
Portalul de contabilitate

– – –
WEBSITE-URI PARTENERE

dentalmarketing
strategie marketing medicina dentara
promovare Facebook pentru stomatologie
dental web design wesbite stomatologie
optimizare SEO website stomatologie
branding stomatologie
tururi virtuae 360 Dental3DTour
dermamarketing
promovare chirurgie estetica
promovare clinica dermatologie
verdemag
magazin produse naturiste
cursuri marketing & promovare pentru dentisti
dental education

 

ro_RORO