Categorie: legislatie TVA - Coravid Accounting

contract-individual-de-munca.jpg

12/27/20210

OUG nr. 130/2021  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1202 din 18 decembrie 2021, conține zeci de modificări legislative importante pentru companii și persoanele fizice.

În esență, acesta prevede măsuri ce vizează fiscalitatea, relațiile de muncă și pensiile publice, precum și salarizarea bugetarilor.

Vă aducem în atenție, pe scurt, cele mai importante prevederi:

 • Codul muncii a fost modificat prin OUG 130/18.12.2021, astfel: După alineatul (2) al articolului 164 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2.1) și (2.2), cu următorul cuprins:

„(2.1) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în condițiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(2.2) Prevederile alin. (2.1) se aplică și pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni.”

 • de la 1 ianuarie 2022, pe perioada sezonului rece, TVA-ul la energia termică va fi de 5%, energie termică atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru consumatorii instituții publice: spitale, școli sau alte unități prestatoare de servicii sociale.
 • regimul TVA de 5% redus la locuințe cu pragul care ajunge la 700.000 lei. Prin acest act normativ s-a adoptat faptul că se acceptă TVA de 5% pentru achiziția a unei singure locuințe. Plafoanele anterioare rămân în vigoare, respectiv plafonul de 450.000 lei de până acum insa in acest caz nu există o condiționare cu privire la numărul de locuințe care se pot cumpăra.

La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare;” 

La articolul 291 alineatul (3) litera c), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

“5. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;”

 • incepând de la 1 ianuarie tichetele cadou se pot acorda doar propriilor angajați.
 • introducerea contribuției de sănătate pe pensiile care depășesc valoarea de 4.000 de lei, doar pentru diferența care depășește acest nivel.
 • nu se mai modifica plafonul pentru microintreprinderi
 • reincriminarea ca infracţiune a faptei de neplată a stopajului la sursă: reţinerea şi neplata, respectiv încasarea şi neplata în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la ordonanţă. De asemenea, s-a mai introdus un termen de conformare:această prevedere va intra în vigoare de la 1 martie 2022.
 • prelungirea termenului de depunere a cererilor de eșalonare și pentru anularea accesoriilor, termen care expira la 31 ianuarie 2022, și prelungirea acestuia până la 30 iunie 2022.

Cadru legal:

OUG nr. 130/2021  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1202 din 18 decembrie 2021

Raluca Dragan @ Coravid Accounting

Raluca Drăgan
expert contabil @ Coravid Accounting

– – –

SERVICII CONTABILITATE CLUJ

servicii contabilitate Cluj
firma contabilitate Cluj
contabilitate firme IT
contabilitate companii IT
contabil firma IT
CECCAR 
expert contabil Cluj
consultanta financiara Cluj
consultanta fiscala Cluj
contabilitate ONG
consultanta financiara Cluj
contabilitate online
tarife contabilitate IT
preturi contabilitate forme noi
oferta servicii contabilitate Cluj
preturi contabilitate IT
servicii contabilitate pret
depunere declaratie unica
accounting services Cluj Romania
servicii financiar-contabile Cluj
contabilitate primara Cluj
contabilitate financiara Cluj
servicii salarizare Cluj

– – –
LINK-URI UTILE

ANAF
CECCAR
CECCAR CLUJ
Camera Consultanților Fiscali
Rentrop Straton
SmartBill
Oblio
Saga – sisteme de automatizari & gestiune a afacerii
CAFR
Asociației Națională a Evaluatorilor Autorizați (ANEVAR)
International Federation of Accountants
Regstrul Comerțului, România
Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj (ITM)
Banca Națională a României (BNR)
Ministerul de Finanțe
Portalul de contabilitate

– – –
WEBSITE-URI PARTENERE

dentalmarketing
strategie marketing medicina dentara
promovare Facebook pentru stomatologie
dental web design wesbite stomatologie
optimizare SEO website stomatologie
branding stomatologie
tururi virtuae 360 Dental3DTour
dermamarketing
promovare chirurgie estetica
promovare clinica dermatologie
verdemag
magazin produse naturiste
cursuri marketing & promovare pentru dentisti
dental education


0.jpg

06/29/20210

Modificări asupra normelor de aplicare TVA în comerțul electronic

Direcția Generală impozitare și uniune vamală a Comisiei Europene a publicat îndrumări de aplicare a noilor reguli privind comerțul electronic, ce vor fi implementate începând cu data de 1 iulie 2021 pentru fiecare categorie vizată. Normele TVA privind activitățile comerciale electronice transfrontaliere între întreprinderi și consumatori se vor schimba, scopul acestor modificări fiind de a depăși barierele din calea vânzărilor online transfrontaliere și de a aborda provocările generate de regimurile TVA pentru vânzările la distanță de bunuri și pentru importul de transporturi cu valoare redusă.


TVApeintelesultuturor.jpg

01/07/20210

Modificări legislație TVA în România, valabile de la începutul anului 2021.

 1. Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei.
 1. Transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil de către o persoană impozabilă către o instituţie publică, în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante nu este considerată livrare de bunuri şi astfel nu reprezintă o operaţiune supusă TVA.
 1. Se introduce o nouă situaţie în care se reduce baza de impozitare a TVA: pentru cazul în care contravaloarea totală sau parţială a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu a fost încasată de la beneficiarii persoane fizice în termen de 12 luni de la termenul de plată stabilit de părţi, ori în lipsa acestuia, de la data emiterii facturii, cu excepţia situaţiei în care furnizorul/prestatorul şi beneficiarul sunt părţi afiliate.  În cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt încasate sume aferente creanţelor respective, se anulează ajustarea efectuată, corespunzător sumelor încasate.
 1. Termenul până la care se fac rambursări de TVA cu control ulterior s-a prelungit până la 31 martie 2021.
 1. Plafonul valoric pentru livrarea de locuinţe cu cotă redusă (5%) către persoane fizice ramane 450.000 lei. Acesta a fost initial modificat prin Legea 296/2020 la 140.000 eur incepand cu 1 ianuarie 2021, insa in ultima zi a anului această modificare a fost prorogată pe 1 ianuarie 2022, datorită impactului bugetar. Prin urmare, pentru anul 2021 se aplică plafonul de 450.000 lei.
 1. Din punct de vedere al TVA, începând cu anul 2021, tranzacţiile cu UK vor urma regula tranzactiilor extracomunitare.
 1. Se va putea deduce TVA la băuturi alcoolice şi tutun şi în altă situaţie decât pentru cazurile în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii. TVA va putea fi dedusă astfel şi pentru acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor.
 1. Se acordă dreptul de deducere beneficiarilor care primesc facturi de corecţie de la furnizori în afara termenului de prescripţie, în alte situaţii decât ca urmare a inspecţiei fiscale la furnizor. Astfel, în cazul în care furnizorul emite facturi de corecţie, fie din iniţiativă proprie, fie în urma inspecţiei fiscale în cadrul căreia organul fiscal a stabilit TVA colectată pentru anumite operaţiuni efectuate în perioada supusă inspecţiei fiscale, beneficiarul respectivelor operaţiuni are dreptul să deducă taxa înscrisă în factura de corecţie emisă de furnizor chiar dacă termenul de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale s-a împlinit. În aceste situaţii, dreptul de deducere poate fi exercitat în cel mult un an de la data primirii facturii de corecţie, sub sancţiunea decăderii.
 1. Sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul in vitro al Covid-19, de vaccinuri împotriva Covid-19, precum şi serviciile de vaccinare şi testare, altele decât cele scutite conform art. 292 din Codul fiscal, efectuate până la 31.12.2022.
 1. Sunt scutite de TVA achiziţiile intracomunitare de Remdesivir efectuate până la 31 decembrie 2022.
 1. În vederea evitării unor posibile blocaje în vamă, au fost eliminate deşeurile din categoria bunurilor pentru al căror import urma să se aplice taxarea inversă începând cu 1 ianuarie 2021, având în vedere că nu există codificare tarifară în funcție de caracteristicile tehnice ale acestor bunuri.

– – –

Raluca Dragan @ Coravid Accounting

Raluca Drăgan
expert contabil @ Coravid Accounting

– – –

SERVICII CONTABILITATE CLUJ

servicii contabilitate Cluj
firma contabilitate Cluj
contabilitate firme IT
contabilitate companii IT
contabil firma IT
CECCAR 
expert contabil Cluj
consultanta financiara Cluj
consultanta fiscala Cluj
contabilitate ONG
consultanta financiara Cluj
contabilitate online
tarife contabilitate IT
preturi contabilitate forme noi
oferta servicii contabilitate Cluj
preturi contabilitate IT
servicii contabilitate pret
depunere declaratie unica
accounting services Cluj Romania
servicii financiar-contabile Cluj
contabilitate primara Cluj
contabilitate financiara Cluj
servicii salarizare Cluj

– – –
LINK-URI UTILE

ANAF
CECCAR
CECCAR CLUJ
Camera Consultanților Fiscali
Rentrop Straton
SmartBill
Oblio
Saga – sisteme de automatizari & gestiune a afacerii
CAFR
Asociației Națională a Evaluatorilor Autorizați (ANEVAR)
International Federation of Accountants
Regstrul Comerțului, România
Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj (ITM)
Banca Națională a României (BNR)
Ministerul de Finanțe
Portalul de contabilitate

– – –
WEBSITE-URI PARTENERE

dentalmarketing
strategie marketing medicina dentara
promovare Facebook pentru stomatologie
dental web design wesbite stomatologie
optimizare SEO website stomatologie
branding stomatologie
tururi virtuae 360 Dental3DTour
dermamarketing
promovare chirurgie estetica
promovare clinica dermatologie
verdemag
magazin produse naturiste


11.jpg

08/23/2019

Vrei sa achizitionezi un autoturism din UE si nu stii cum se aplica TVA-ul? …Mai ales daca esti neplatitor de TVA.

CE SPUNE LEGEA?
Potrivit art. 268 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: Prin exceptie de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:

 1. Sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila
 2. Valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic current sau nu a deposit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 eur, al carui echivalent in lei este stabilit prin normele metodologice.

In cazul in care plafonul pentru achizitii atracomunitare de bunuri este depasit, persoana prevazuta la art. 268 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, care nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA.

Inregistrarea va ramane valabila pana la sfarsitul anului calendaristic in care a fost deposit plafonul de achizitii si cel putin pentru anul calendaristic urmator sau, dupa caz, pana la data la care persoana respective se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, daca aceasta data este anterioara acestui termen .

Potrivit art. 317 alin (1) lit a) din Codul fiscal: ,,Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol:

 1. Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridical neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu sunt deja inregistrate conform lit. b)-d) sau alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitare.

 

CONCLUZII

– daca valoarea achizitiilor intracomunitare este de sub 10.000 euro   pentru un an, atunci entitatea nu este obligata sa se inregistreze in scop de TVA;
– daca valoarea depaseste 10.000 euro, atunci trebuie sa solicite inregistrarea in scop de TVA obtinand un cod special de TVA sau un cod normal.

 

CINE POATE BENEFICIA DE O ACHIZITIE FARA TVA, DIN UE?

Poate beneficia de factura fara TVA pentru o achizitie din Uniunea Europeana o persoana care comunica un cod valabil de TVA furnizorului extern.

OBLIGATORIU COD DE TVA:
– fie cod normal de TVA (atribut fiscal RO inainte de codul tau fiscal);
– fie cod special – desi in cazul acesta nu esti scutit de plata TVA, doar ca nu il platesti furnizorului, ci il platesti in Romania, dupa ce il declari printr-un decont special de TVA.

In cazul in care atat furnizorul, cat si clientul intr-o tranzactie de acest fel dispun de un cod valid de TVA, factura va fi emisa fara TVA si cumparatorul va proceda la efectuarea taxarii inverse.

Taxarea inversa reprezinta o modalitate de simplificare a platii taxei. Prin aceasta nu se efectueaza nici o plata de TVA intre furnizorul/prestatorul si beneficiarul unor livrari/prestari, acesta din urma datorand, pentru operatiunile efectuate, taxa aferenta intrarilor și avand posibilitatea, in principiu, sa deduca respectiva taxa.

Pentru orice factura de acest fel primita, beneficiarul va inregistra taxa, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa.

Furnizorul/Prestatorul are obligatia sa inscrie pe factura mentiunea taxare inversa. Colectarea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei deductibile este asimilata cu plata taxei catre furnizor/prestator.

 

CINE NU POATE BENEFICIA DE O ACHIZITIE FARA TVA DIN SPATIUL INTRA-COMUNITAR?

Nu poate beneficia de o factura de achizitii intracomunitare fara TVA de exemplu, persoana fizica neautorizata sau o persoana juridica care nu comunica un cod valabil de TVA.

Codul special este valabil doar pentru achizitii intracomunitare, entitatea nu trebuie decat sa declare achizitia intracomunitara in Romania prin Declaratia 301,,Decont special de TVA,, si sa plateasca TVA in Romania pentru acea tranzactie. In plus, mai depune Declaratia 390 VIES ,,Declaratie  recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare,, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea TVA.

Celelalte tranzactii nu sunt afectate in sensul ca nu va putea deduce TVA de pe facturile de achizitii si nici nu va colecta TVA pentru facturile emise.

“Daca nu am fost suficienti de expliciti , contactaza-ne si gasim  solutia  ! 😊 “

– – –

Raluca Dragan @ Coravid Accounting

Raluca Drăgan
expert contabil @ Coravid Accounting

– – –

SERVICII CONTABILITATE CLUJ

servicii contabilitate Cluj
firma contabilitate Cluj
contabilitate firme IT
contabilitate companii IT
contabil firma IT
CECCAR 
expert contabil Cluj
consultanta financiara Cluj
consultanta fiscala Cluj
contabilitate ONG
consultanta financiara Cluj
contabilitate online
tarife contabilitate IT
preturi contabilitate forme noi
oferta servicii contabilitate Cluj
preturi contabilitate IT
servicii contabilitate pret
depunere declaratie unica
accounting services Cluj Romania
servicii financiar-contabile Cluj
contabilitate primara Cluj
contabilitate financiara Cluj
servicii salarizare Cluj

– – –
LINK-URI UTILE

ANAF
CECCAR
CECCAR CLUJ
Camera Consultanților Fiscali
Rentrop Straton
SmartBill
Oblio
Saga – sisteme de automatizari & gestiune a afacerii
CAFR
Asociației Națională a Evaluatorilor Autorizați (ANEVAR)
International Federation of Accountants
Regstrul Comerțului, România
Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj (ITM)
Banca Națională a României (BNR)
Ministerul de Finanțe
Portalul de contabilitate

– – –
WEBSITE-URI PARTENERE

dentalmarketing
strategie marketing medicina dentara
promovare Facebook pentru stomatologie
dental web design wesbite stomatologie
optimizare SEO website stomatologie
branding stomatologie
tururi virtuae 360 Dental3DTour
dermamarketing
promovare chirurgie estetica
promovare clinica dermatologie
verdemag
magazin produse naturiste


ro_RORO